Το κέντρο μας προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη, με βασικό ζητούμενο την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και την αποκατάσταση μέσω ειδικών δραστηριοτήτων των δυσκολιών που έχουν να κάνουν με όλα τα επίπεδα του λόγου.

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Η λογοθεραπεία εστιάζει στη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών λόγου, φωνής, ομιλίας, κατάποσης και επικοινωνίας, σε παιδιά και ενήλικες. 

Σε περιπτώσεις νευρολογικών, εξελικτικών ή λειτουργικών διαταραχών, η λογοθεραπεία βοηθάει τους θεραπευόμενους να χρησιμοποιήσουν τη φωνή και τους φωνητικούς τους µύες, ώστε να βγάλουν τους κατάλληλους ήχους. Τους βοηθάει παράλληλα να καταλάβουν τη γλώσσα και να εκφραστούν με τρόπο που γίνεται κατανοητός. 

Με την έγκαιρη παρέμβαση η λογοθεραπεία  αναπτύσσει την εξωλεκτική και λεκτική  επικοινωνία και τις γνωστικές δεξιότητες, βελτιώνει την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής, βοηθάει στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων και τονώνει την αυτοπεποίθηση.

Με λίγα λόγια, η λογοθεραπεία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του θεραπευόμενου, είτε πρόκειται για παιδί, είτε για ενήλικα. 

Ποιους αφορά η Λογοθεραπεία;

Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει παιδιά, εφήβους και ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία, τόσο εκ γενετής, όσο και εξαιτίας επίκτητων διαταραχών, λόγω ασθένειας ή τραύματος.

Σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες υγείας όπως την εργοθεραπεία, την ειδική διαπαιδαγώγηση και την ψυχολογική υποστήριξη, το κέντρο μας παρέχει υπηρεσίες λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση:

 • Διαταραχών άρθρωσης και φωνολογίας.
 • Διαταραχών ρυθμού της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία).
 • Διαταραχών φωνής (αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία).
 • Διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας.
 • Γλωσσικών διαταραχών (ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη χρήση).
 • Διαταραχών του γραπτού λόγου (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία).
 • Διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (διαταραχές αυτιστικού φάσματος) ή αυτισμού.
 • Νευρογενών διαταραχών του λόγου και της ομιλίας (πχ. δυσαρθρίες).
 • Αναπτυξιακής καθυστέρησης της ομιλίας.
 • Νοητικής υστέρησης.
 • Περιπτώσεων διγλωσσίας.
 • Βαρηκοΐας.
 • Εγκεφαλικής παράλυσης.
 • Δυσκολιών μάσησης - κατάποσης.
 • Σχιστιών χείλους και υπερώας.
 • Μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.
 • Μετά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
 • Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή, γλωσσεκτομή, κ.α.).
 • Άνοιας.
 • Νόσου του Parkinson.
 • Νόσου Alzheimer.

Πότε πρέπει να αναζητήσω βοήθεια;

Κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και έτσι θα πρέπει να προσεγγίζεται. Πόσο μάλλον στην περίπτωση των παιδιών τα οποία, μεγαλώνοντας, περνούν από ένα πρωτόλειο επίπεδο λειτουργικότητας στο πιο πολύπλοκο εξελικτικό στάδιο των ενηλίκων. Αν και το κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης, υπάρχουν κάποια ορόσημα τα οποία καταδεικνύουν πού αυτό βρίσκεται σε σχέση με τα αναμενόμενα επίπεδα ανάλογα με την ηλικία του. Οι γονείς θα πρέπει να δώσουν σημασία στις ενδείξεις που υπάρχουν συνήθως από πολύ νωρίς: Η καθυστέρηση του βαβίσματος, η δυσκατάληπτη / ακατάληπτη ομιλία από την ηλικία των 2,5 ετών, το φτωχό λεξιλόγιο και η δυσκολία στη σύνταξη σωστών προτάσεων συνιστούν τέτοια σημάδια. Ωστόσο επ’ ουδενί δεν σημαίνουν ότι το παιδί έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά ότι χρειάζεται να αναζητηθεί η βοήθεια του κατάλληλου λογοθεραπευτή.

Μερικά παραδείγματα περιπτώσεων που χρήζουν λογοθεραπείας:

Εάν το παιδί έχει ηλικία 3 – 4 ετών και:
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει απλές εντολές (π.χ.  δώσε μου, φάε, σήκω, κάτσε).
 • Δεν έχει αίσθηση του χρόνου (π.χ. δεν ξεχωρίζει το χθες και το σήμερα).
 • Δεν έχει απορίες.
 • Διαθέτει φτωχό λεξιλόγιο.
 • Δυσκολεύεται να σχηματίσει απλές προτάσεις.
 • Δεν το ενδιαφέρει κανένα παιχνίδι.
Εάν το παιδί έχει ηλικία 4 – 5 ετών και:
 • Δεν κατανοεί τις έννοιες των αριθμών έως το 3.
 • Δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα βασικά χρώματα. 
 • Αδυνατεί να ονομάσει ζώα και καθημερινά αντικείμενα (π.χ. πιρούνι, τηλέφωνο κ.λπ.).
 • Δεν καταφέρνει να μετρήσει έως το 10.
 • Δεν χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.
 • Δεν κάνει ερωτήσεις, δεν έχει απορίες.
 • Δυσκολεύεται να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις: «τι», «πού», «γιατί».
 • Δυσκολεύεται να καταλάβει προφορικές εντολές με δύο μέρη (π.χ. πήγαινε στο δωμάτιό σου και φέρε το παιχνίδι σου).
 • Σχηματίζει ακατάληπτες προτάσεις με μπερδεμένη σειρά των λέξεων, των άρθρων ή των χρόνων.
Εάν το παιδί έχει ηλικία 5 ετών και άνω και:
 • Δεν κάνει ερωτήσεις που αφορούν το «πώς».
 • Δεν μπορεί να απαντήσει λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;».
 • Δεν χρησιμοποιεί σωστά τον παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο.
 • Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα αντίθετα (π.χ. αριστερά - δεξιά, ψηλά - χαμηλά).
 • Δεν μπορεί να ονομάσει τις μέρες της εβδομάδας.
 • Παραλείπει λέξεις σε προτάσεις όταν προσπαθεί να διηγηθεί κάτι.