Με στόχο να βοηθήσουμε τους γονείς της συμπρωτεύουσας να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες του παιδιού τους, προκειμένου να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάστασή του και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του, προσφέρουμε συμβουλευτική γονέων στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες.

Τι είναι η Συμβουλευτική Γονέων

Οι περισσότερες δυσκολίες στην συμπεριφορά ενός παιδιού εκδηλώνονται στο πλαίσιο της οικογένειας. Από πολύ νωρίς τα παιδιά δημιουργούν ταυτίσεις με το γυναικείο και το ανδρικό πρότυπο, ενδοβάλλοντας τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές της μητέρας τους, και αντίστοιχα του πατέρα τους. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι οι γονείς να είναι συνειδητοποιημένοι, ψυχικά ώριμοι, ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και ανθεκτικοί απέναντι στις αντιξοότητες. Εξίσου βασικό είναι να υπάρχει εκτίμηση και συνεργατικότητα στη γονεϊκή σχέση, ώστε το παιδί να μάθει τι σημαίνει “είμαι ζευγάρι”, και τι είναι το “δίνω και παίρνω” στη ζωή. 

Η συμβουλευτική γονέων αφορά στη συνεργασία  -ιδανικά- και των δύογονέων με έναν ειδικό επαγγελματία υγείας και πραγματοποιείται σε ατομικές συνεδρίες ή ομάδες. Στόχος της είναι να εκπαιδεύσει τους γονείς να αναπτύξουν το δικό τους δυναμικό, ώστε να αποτελέσουν θετικά παράδειγμα προς μίμηση. Η συμβουλευτική γονέων αποσκοπεί ταυτόχρονα να τους βοηθήσει να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους όλα αυτά τα ψυχικά, συναισθηματικά και κοινωνικά εφόδια που θα τα βοηθήσουν σε όλη της διάρκεια της πορείας τους. 

Μεγάλη σημασία έχει οι γονείς να ξεπεράσουν τις εξαρτητικές τάσεις προς τα παιδιά τους, αλλά και να μάθουν να διαχωρίζουν τις ανάγκες τους από αυτές των παιδιών τους. Μέσω της διαδικασίας συμβουλευτικής, οι γονείς αντιλαμβάνονται που υπεισέρχονται και που δημιουργούν εμπόδια τα δικά τους ανεκπλήρωτα όνειρα, ματαιώσεις και προσδοκίες.

Άλλωστε η αρνητική συμπεριφορά ενός παιδιού, συνδέεται σχεδόν πάντα με μια μορφή αποθάρρυνσης που έλαβε από τον ενήλικα φροντιστή του. Και αντίστοιχα αυτή η αποθάρρυνση έχει να κάνει με μια συνειδητή ή ασυνείδητη δυσκολία του γονέως. 

Με την κατάλληλη καθοδήγηση, οι γονείς κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους σε κάθε ηλικιακό στάδιο. Αναγνωρίζουν επίσης, αποδέχονται και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες του παιδιού τους σε διάφορους τομείς -από αρνητικές συμπεριφορές και ξεσπάσματα, μέχρι προβλήματα κοινωνικοποίησης και προσαρμογής στο σχολείο και τον έξω κόσμο. Και εν κατακλείδι μαθαίνουν πως να τα ενθαρρύνουν να εξελιχθούν σε αυτόνομους, χαρούμενους και υπεύθυνους ενήλικες.

Σε ποιους απευθύνεται και τι πετυχαίνει

Γονείς παιδιών κάθε ηλικίας, γιαγιάδες και παππούδες που εμπλέκονται στο μεγάλωμα του παιδιού, μέλλοντες γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί που με ευθύνη καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά, τις μικρές ή μεγάλες δυσκολίες των μαθητών τους, μπορούν να επωφεληθούν από την συμβουλευτική με τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του κέντρου μας, προκειμένου να:

      

  • Αντιληφθούν το παιδί ως ξεχωριστή προσωπικότητα, να αποδεχθούν άνευ όρων την ιδιαιτερότητα του και να το στηρίξουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.
  • Μειωθούν οι εντάσεις και να αποκατασταθεί η ισορροπία στις ενδοοικογενειακές (ή/ και τις ενδοσχολικές) σχέσεις.
  • Αναγνωρίσουν, κατανοήσουν και αποδεχτούν τις αιτίες που προκαλούν δυσκολίες και προβλήματα στη συμπεριφορά του παιδιού τους.
  • Κατανοήσουν καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα του παιδιού τους, κοιτάζοντας τη συμπεριφορά του από διαφορετική σκοπιά.   
  • Ενθαρρύνουν την εποικοδομητική έκφραση των συναισθημάτων – κυρίως των αρνητικών και δυσάρεστων.  
  • Ενθαρρύνουν έμπρακτα το παιδί τους, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτόνομα και ευέλικτα τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις στη ζωή του.