Η θεραπευτική μέθοδος "Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση" της Βeatriz Padovan είναι παγκοσμίως γνωστή και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεραπευτικές μεθόδους των διαταραχών του λόγου και των εξελικτικών διαταραχών. Διακατέχεται από την αντίληψη μιας ολιστικής θεραπευτικής διαδικασίας για παιδιά - εφήβους - ενήλικες. Από τη συγκεκριμένη μέθοδο ωφελείται μια τεράστια ομάδα ανθρώπων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νευρολογικά συμπτώματα εκδηλώνονται με ποικίλους τρόπους.

Ενδεικτικά προβλήματα όπως:

 • Λόγου & ομιλίας (αλαλία, τραυλισμός).
 • Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία.
 • Διαταραχές μάσησης και κατάποσης (δυσφαγία).
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής.
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός).
 • Εγκεφαλική παράλυση.
 • Εγκεφαλικά επεισόδια.
 • Parkinson.

Ολιστική προσέγγιση

Η ολιστική προσέγγιση της μεθόδου Padovan ενσωματώνει τις ανθρωποσοφικές – ηθικές θεωρίες. Αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως μία ολότητα του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Η “Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση” στηρίζεται γνωστικά και θεωρητικά στους ακόλουθους 4 πυλώνες:

 1. Τη φυσιολογική εξέλιξη του ανθρώπου.
 2. Τη φυλογενετική και οντογενετική συνεισφορά για τη νευρολογική οργάνωση του ανθρώπου. 
 3. Την αλληλεξάρτηση των λειτουργιών του βαδίσματος, της ομιλίας και της σκέψης.
 4. Τον τομέα της νευρολογίας και κυρίως τη χρησιμότητα των νευροπλαστικών διαδικασιών (λειτουργιών) για θεραπευτικούς σκοπούς.

Η θεραπευτική μέθοδος της “Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης” αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των: 

 1. Διαταραχών του στοματοπροσωπικού συστήματος (διαταραχές της άρθρωσης, της αναπνοής, της μάσησης και της κατάποσης). 
 2. Αναπτυξιακή καθυστέρηση του λόγου. 
 3. Εγκεφαλική παράλυση, δυσαρθρία, αφασία, αυτισμός, δυσλεξία – μαθησιακές δυσκολίες, εξελικτικές διαταραχές. 
 4. Συντονισμός κίνησης, οπτικής & ακουστικής αντίληψης.

Βάδιση - Ομιλία - Σκέψη

Όταν η διαδικασία της νευρολογικής οργάνωσης αφήνει κάποιες ατέλειες κατά την ανάπτυξη, είναι εφικτό, μέσω της Νευρολογικής Αναδιοργάνωσης, να οργανωθούν οι φυσιολογικές κινήσεις κάθε σταδίου. Η μέθοδος Padovan χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ασκήσεις σχεδιασμένες να μιμούνται τη διαδικασία ΒΑΔΙΣΗΣ, ακόμη από τις πρώτες κινήσεις μέχρι να κατακτηθεί η όρθια θέση, επιτρέποντας στο άτομο να αποκτήσει έλεγχο του χώρου με ρυθμό και ισορροπία.

Καθώς δουλεύουμε την εξέλιξη της βάδισης, οδηγούμαστε στη διαδικασία ΟΜΙΛΙΑΣ, που δουλεύεται επίσης χρησιμοποιώντας ασκήσεις για την επανεκπαίδευση των αντανακλαστικών – αρχέγονων στοματικών λειτουργιών (θηλασμός, αναπνοή, μάσηση και κατάποση). Βοηθώντας τον ασθενή να βελτιώσει τον τρόπο που εκφράζει τα συναισθήματά του (ψυχο-συναισθηματική ισορροπία), στην πραγματικότητα δουλεύουμε με τη διαδικασία ΣΚΕΨΗΣ, καθώς και με συγκεκριμένες περιοχές της οπτικο-ακουστικής αντίληψης (προσοχή, διάκριση, ανάλυση, σύνθεση) και τις αναπτυξιακές διεργασίες της ομιλίας, της αυθόρμητης γλώσσας (ευχέρεια και ρυθμός) και της ανάγνωσης και γραφής.

Η  μέθοδος χρησιμοποιείται ως στρατηγική για την αποκατάσταση του Νευρικού Συστήματος όταν αυτό χάνει τις λειτουργίες του, σε περιπτώσεις όπως: 

 1. Μετά από ένα ατύχημα για την τόνωση της ανάπτυξής του. 
 2. Σε περίπτωση αναπτυξιακών καθυστερήσεων και διαταραχών· ενόψει της βελτίωσης της ποιότητας λειτουργίας και ολοκλήρωσης του Νευρικού Συστήματος. 
 3. Σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών όπως μαθησιακές διαταραχές. (Υπερκινητικότητα, διαταραχές ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ΔΕΠ-Υ, κλπ.)

  Η μέθοδος Padovan ανακεφαλαιώνει με δυναμικό τρόπο την πορεία απόκτησης της Βάδισης, της Ομιλίας και της Σκέψης. Έτσι διεγείρει τη διαδικασία ωρίμανσης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Στόχος, να καταστήσει το άτομο ικανό να ανταποκριθεί στο γενετικό του δυναμικό και να αποκτήσει όλες τις σχετικές δεξιότητες. Ικανότητα μετακίνησης, εκφοράς λόγου και σκέψης.

* Η μέθοδος Padovan έχει εφαρμογή σε ενήλικες και παιδιά.